Zum Inhalt springen
Vietnamese students

Informationsveranstaltung "Ausbildung in Deutschland für Interessierte aus Vietnam

Sự kiện thông tin về Chương trình đào tạo nghề tại Đức dành cho người Việt Nam quan tâm

Im Rahmen einer 45-minütigen Präsentation erklären wir die Möglichkeiten einer beruflichen Ausbildung in Deutschland für Interessierte aus Vietnam. Dabei gehen wir auf folgende Themen ein: 

Trong khuôn khổ của một bài thuyết trình kéo dài 45 phút, chúng tôi sẽ giải thích về các cơ hội đào tạo nghề nghiệp tại Đức dành cho những người Việt Nam quan tâm. Chúng tôi sẽ đề cập đến những chủ đề sau:

Wir sind bei Ihnen vor Ort

Vom 12.02.2024 bis zum 06.03.2024 ist Make-Your-Move in Vietnam und gibt Präsentationen zu "Ausbildung in Deutschland".
Buchen Sie bequem einen Termin über unseren Terminkalender oder kontaktieren Sie uns.

Chúng tôi có mặt tại địa điểm của bạn

Từ ngày 12.02.2024 đến ngày 06.03.2024, Make-Your-Move sẽ có mặt tại Việt Nam và tổ chức các buổi thuyết trình về "Đào tạo nghề tại Đức".
Hãy đặt lịch một cách thuận tiện qua Lịch hẹn của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi.